POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
SOS
performance, 2020
Fólia –tepelná izolácia-hranica.
Vystúpiš z izolácie ochorieš.
Ostaneš v izolácii-zadusíš sa.
Výsledným výstupom výskumu človek v izolácii je performace vo verejnom priestore.
Stojím pod izoláciou uprostred prúdiacich ľudí.
Fólia je z vnútornej strany priehľadná, čo mi umožňuje pozorovať ľudí bez ich vedomia.
Naopak z vonkajšej strany je fólia nepriepustná a stávam sa neviditeľná.
Nahým telom, ktoré sa zábleskovo objavuje pripúšťam zraniteľnosť vnútra pred okolitým svetom.
SOS svetelný signál, je jediný svetelný fragment kedy som viditeľná. Poukazujem na bezvýchodiskovosť aktuálnej situácie.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover