POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
premeny
súbor fotografií,2017

Zatišia, konfrontujúce spoločnosť s konzumom, ktorým sa obklopujeme.
Mŕtve rastliny, do ktorých sa človek pokúša vdýchnuťumelý život.
Mŕtve kvety pre mŕtvych ľudí.
Končiace v nesmrteĺných košoch pátosu a večnej krásy.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover