POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
menu doby
koláže, 2020

O kráse, stereotype, samote, poznaní a úniku.
Koláže vznikli pri príležitosti slávnosti každodennosti.
Za podmienok úplne prirodzených v plynúcom čase.
Spájam tlač svojich fotografií s reálnymi predmetmi.
Obrazy vznikajú náhodne.
Symboly a štruktúry.
Estetika každodennosti.

Banalita je všadeprítomná.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover