POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
la mujer
fragmenty z bytu v ktorom som bývala, 2018

Postavenie Španielskej mujeri v spoločnosti.
Emancipácia.
Patriarchát.

Feministky.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover