POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
definitívne provizóriá
súbor fotografií, 2016

Pevnina detstva miznúcich pocitov.
Definitivne provizóriá, provizórne definitíva dočasnosti.
Domov bez tvaru a vôňe.
Si to ty, dieťa, z ktorého si vyklíčil a rástol.
A dospel si až k týmto dnešným nepokojným krokom.


  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover